Varausehdot – Holiday In Lapland

 • Varaajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt ja täysivaltainen vastuuhenkilö/-majoittuja. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan palveluntarjoajalle ennen vuokrauksen alkua.
 • Verkkokaupassa tehdystä varauksesta maksetaan 30 % varauksen teon yhteydessä. Loput 70 % varauksesta erääntyy maksettavaksi 30 vrk ennen varauksen alkamista.
 • Varausehdot ja maksuehdot ovat majoituskohde kohtaisia.
 • Mikäli varaukseen on alle 30 vuorokautta, tehty varaus maksetaan kokonaisuudessaan varauksen teon yhteydessä.
 • Huomioittehan, kun varaatte majoituksen muualta kuin Holiday in Laplandin verkkokaupasta, sovelletaan tällöin myyntiportaaleiden varausehtoja.
 • Maksu suoritetaan verkkopankissa tai luottokortilla. Maksun yhteydessä peritään 25 € suuruinen varaus- /käsittelymaksu.
 • Asiakas saa laskun yhteydessä kohdekuvauksen sekä ohjeistuksen. Online-varauksissa kohdekuvaus tulee asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa ajo-ohjekartan asunnolle sekä ohjeistuksen avaimen noutoon maksettuaan varauksen kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja ei lähetä Online-varauksista erikseen postia tai vahvistusta (tiedot tulevat sähköpostiin varauksen yhteydessä.) Huom! Asiakkaan on varauduttava esittämään kuitti maksusuorituksesta avainta vastaan.

HENKILÖMÄÄRÄ

 • Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mikä on sen kohdekuvauksessa ilmoitettu vuodepaikkojen määrä. Teltan, asuntoauton tai asuntovaunun käyttö lomatontilla ilman lupaa on kielletty.

PERUUTUS

 • Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa peruutuksensa suoraan palveluntarjoajalle. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla palveluntarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Huomioithan, että varaus- ja peruutusehdoissa voi olla poikkeamia kohdekohtaisesti. Tarkasta kohteen tiedoista taikka varausvahvistukseltasi peruutusehdot. Mikäli erillisiä peruutusehtoja ei ole määritelty, yleiset verkkokauppamme peruutusehdot ovat käytössä:
  1. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 30 päivää ennen palvelun alkamista, palautetaan koko varauksen summa; lukuun ottamatta 25 € peruutuskuluja ja 25 € varausmaksua.
  2. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää ei maksua palauteta lainkaan.
  3. Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 30 päivää ennen palvelun alkamista tai asiakas ei ilmoita palveluntarjoajalle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, on palveluntarjoajalla oikeus periä palvelun koko hinta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
 • Mikäli varaus peruutetaan ennen palvelun alkamista, mutta varauksen teon jälkeen force majeure -tapauksena, kuten sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut asiakkaalle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta takaisin vähennettynä toimistokulut 100 € sekä 25 € varausmaksu. Korvausta maksetusta palvelusta voi hakea matkavakuutuksesta. Tapahtumasta on ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys (esim. lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu majoituskohteen vuokrauksen jo alettua, ei palvelun kokonaishintaa palauteta.
 • Mikäli asiakas muuttaa kohdetta, palvelua tai ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.
 • Myyjällä on aina oikeus periä muutoksista vähintään 50 € lisämaksu per varaus.

MYYJÄN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

 • Mikäli maksusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on palveluntarjoajalla oikeus peruuttaa varaus. Maksusuoritus tullaan perimään vuokralaiselta, eli maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
 • Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi palveluntarjoaja irtisanoa varauksen. Tämmöisenä tapauksena voidaan pitää esimerkiksi kohteeseen sattunutta vesivahinkoa tai muuta merkittävää äkillistä ongelmaa. Palveluntarjoajan on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada takaisin maksamansa palvelun kokonaishinta kokonaisuudessaan. Force majeure-esteen takia asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

MAJOITUSKOHTEEN AVAINTENLUOVUTUS

 • Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle tulopäivänä. Tarkista sisään-ja uloskirjautumisehdot kohde kohtaisesti varausvahvistuksestasi.
 • Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle annetun ohjeen mukaisesti.
 • Mikäli kohteen avain tai muut käytössä olevat avaimet katoavat, palveluntarjoajalla on oikeus periä niistä aiheutuvat kulut.
 • Mikäli huolinta joutuu käymään avaamassa oven, peritään siitä erillinen korvaus arkena 45€välillä 07:00-20:00  ja 105€ pyhäpäivinä sekä välillä 20:00-07:00.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

 • Lomakohde on asiakkaan käytettävissä kohteen sisään- ja uloskirjautumisen mukaisesti. Tarkista sisään-ja uloskirjautumisehdot kohde kohtaisesti varausvahvistuksestasi.
 • Lomakohteesta löytyy käyttöohjeet niin englanniksi kuin suomeksi ja niitä tulee noudattaa.
 • Lomakohteen vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus.
 • Lomakohteeseen sisältyvät kalusteet, astiat, petivaatteet, käyttösähkö ja lämmitys. Lomakohteesta löytyy käsitiskiainetta (sekä astianpesuainetta, mikäli kohteessa on astianpesukone), yksi rulla WC-paperia / wc sekä laudeliinat saunomiseen. Varustukseen ei kuulu talous-ja leivinpaperi, käsipyyhkeet eikä kylpypyyhkeet. Lomakohteeseen tuodut omat ruuat on vietävä pois lähtöpäivänä.
 • Liinavaatteiden käyttö on pakollista. Tilausvahvistuksessa on määritetty, sisältyykö kohteen varustukseen liinavaatteet. Mikäli liinavaatteet eivät kuulu varustukseen voi asiakas vuokrata liinavaatesetin (sis. lakana, pussilakana, tyynyliina ja kylpypyyhe) palveluntarjoajalta varauksen yhteydessä erillisen hinnan mukaisesti tai tuoda mukanaan omat liinavaatteet.

Jos asiakas ei ole käyttänyt liinavaatteita sängyissä, lähetetään varaajalle jälkilasku vuodevaatteiden sekä petauspatjojen pesusta todellisten kulujen mukaan.

 • Tilausvahvistuksessa on määritetty, sisältyykö kohteen loppusiivous hintaan. Mikäli asiakas ei ole tilannut loppusiivousta tai se ei sisälly hintaan, on asiakas vastuussa lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana ja on velvollinen siivoamaan sen lähtiessään. Siivousohjeet löytyvät lomakohteessa olevasta infokansiosta.

Varauksen yhteydessä asiakas voi tilata loppusiivouksen.

Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen mukaisessa kunnossa.

Siivoamattomasta tai puutteellisesti siivotusta lomakohteesta on palveluntarjoajalla oikeus periä siivouskorvaus. Palveluntarjoaja ei vastaa huoneistoon jätetyistä tavaroista.

HUOMAUTUKSET

 • Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi palveluntarjoajalle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, niin palvelun kuin asunnonkin osalta.Tällöin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida jo majoituksen aikana.
 • Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista palveluntarjoajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.
 • Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua vuokrausaikana, voi kirjallisen huomautuksen lähettää palveluntarjoajalle viikon kuluessa majoitusvarauksen päättymisestä.

HÄIRIÖTILANTEET

 • Palveluntarjoajalla tai tämän edustajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli asiakas ei huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä samassa tai naapurikiinteistössä oleville asukkaille tai muutoin rikkoo sovittuja asumiskäytäntöjä. Asiakas maksaa toimenpiteistä aiheutuneet kulut (esim. vartiointiliikkeen veloittama käyntikorvaus).
 • Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, muurahaisista, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä tai rakennelmista naapuritonteilla, omistajan tekemistä varustelu- tai muista muutoksista, joita ei ole ilmoitettu palveluntarjoajalle tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

VAHINGONKORVAUKSET

 • Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista puutteista / huomautuksista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (esim. kohteen vesivahinko) tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota palveluntarjoaja tai apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään.

 • Palveluntarjoajan on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
 • Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä palveluntarjoajan antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä asiakas on vastuussa vahingoista, jotka aiheuttavat yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.
 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassa olevat asiakirjat. Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle palveluntarjoajan kautta.

LÖYTÖTAVARAT

 • Löytötavaroita säilytetään 2kk, arvotavarat (esim. korut, elektroniikka, ymv.) toimitetaan poliisilaitokselle jatkosäilytykseen
 • Löytötavaroiden lähetyksestä peritään alk.25€ + toimituskulut

TUPAKOINTI JA LEMMIKIT

 • Tupakointi on sallittu ainoastaan lomakohteen ulkopuolella ja siihen varatulla paikalla.
 • Tupakointisäännön rikkomisesta markkinointiorganisaatio veloittaa asiakkaalta kertakorvauksena 500€ sekä tupakoinnista aiheutuneet siivous- / muut kulut.
 • Lemmikkejä lomakohteisiin ei saa tuoda, ellei toisin mainita.

Lemmikistä peritään erillinen alkaen 50€ suuruinen lisämaksu, kohteen ylimääräisen kulumisen vuoksi sekä tarkempien siivouskäytäntöjen perusteella.

 • Palveluntarjoaja ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

PALJUT JA UIMA-ALTAAT

 • Runsaan veden ja polttopuiden kulutuksen vuoksi kaikenlaiset itse tuodut tai vuokrattavat paljut ja uima-altaat ovat kiellettyjäloma-asuntojen ja huoneistojen tonteilla, ellei ole erikseen asiasta vuokrauksen yhteydessä sovittu. Mikäli loma-asunnossa on palju, sen käyttö erillisen korvauksen mukaisesti. Korvauksen määrästä löytyy maininta asunnon kohdekuvauksesta. Luvattomasta paljun tai uima-altaan käytöstä peritään 500€ suuruinen sakkomaksu.

SÄHKÖAUTOT

 • Sähköautoja ei saa ladata asunnon sähköverkosta.

HR Loma Lapissa Oy ei vastaa painovirheistä, eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista.

Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.